Hur vi får det att hända?

Nyslott Management jobbar med verksamhetsutveckling i företag genom att leverera struktur och verktyg för bestående utvecklingsarbete. Företag är i regel mycket bra på strategisk planering. Men många saknar ett sätt att få igenom planerna ända ut i hela organisationen. Först när vi lyckas med det, når vi verkligen det önskade läge som eftersträvas. Endast 10 – 15 % av alla strategier genomförs fullt ut. Hälftan av alla misslyckade implementeringar orsakas av brister i genomförtandet av planerad strategi 1)

Ett av de största hoten, enligt min erfarenhet, är attityden hos medarbetare. Är den negativ, uteblir resultaten. Fel attityder kostar stora summor pengar. Felriktade attityder går inte sällan tillbaka till ledningens förmåga att skapa rätt förutsättningar på en arbetsplats. Det är inte ledningens kompetens eller vilja som saknas. Det är verktygen för att få det att hända.

För att lyckas krävs en kombination av objektiva parametrar, (organisation, utbildning, affärssytem m.m) med subjektiva parametrar (mogna ledare och medarbetare, värderingar och kultur). En rad referenser visar att det då frigörs en mängd energi. Hävstångseffekten blir större än man vågar hoppas.

Nyslott Management Företagsutveckling levererar:

Resultat:

• Förbättrade nyckeltal

1) Judson, 95