Vi hjälper företag och individer att

nå sina mål och få det att hända!


Om Nyslott

Nyslott Management hjälper dig att skapa en kultur där ett ständigt pågående utvecklingsarbete är en naturlig och självklar del för att nå framgång.

Basen för bestående utvecklingsarbete är att hitta verktyg som genererar en genomgående förståelse för vad som är absolut viktigast att jobba med just nu. Då kommer resultaten.

Det finns mycket kraft i små förbättringar. Förutsättningen är att de görs kontinuerligt som en naturlig del av din verksamhet. Det låter enkelt. Men utan en bra verktygslåda får vi det inte att hända.

Mål är viktigt. Mer drivande än många tror. Alla har mål men alla är inte medvetna om vilka de är. Sätter man utmanande mål som engagerar, ökar drivkraften. Både individuellt och i företaget.

”syftet är starkare än målet”

Det som engagerar mer än mål är syftet med målet. Varför vi gör det vi gör. Om vi vill ha ökat engagemang, bättre attityd och en inre motivation hos våra medarbetare måste alla förstå varför. Bra strategiska planer, omorganisationer och nya affärssystem räcker inte. Det är först när alla förstår varför som alla kommer engagera sig. Engagera sig för företagets framgång och vilja bidra till utveckling och bättre resultat.