Partner

Edvisor

Fristående konsult i Edvisors nätverk med cirka 100 frilansande konsulter som, var och en och tillsammans, kan driva och genomföra förändringsprocesser i syfte att förbättra och fördjupa de prestationsmiljöer kunderna befinner sig i. På detta sätt möter eab kundernas önskemål att skräddarsy insatser i stora och små organisationer med geografisk spridning.

http://www.edvisor.se/