”Syftet är starkare än målet”

• För att målet ska få värde måste det laddas med ett syfte utifrån våra värderingar.
• Utan värderingar som grund för våra beslut tappar vi styrfart.

Värderingar - Nyslott Management

Disciplin Förståelse Nyfikenhet Utveckling

• Disciplin skapar resultat!
• Förståelse skapar inre motivation!
• Nyfikenhet skapar glädje!
• Utveckling skapar känsla av förverkligande